Allah Maha Tahu dan Bijaksana

Allah Maha Tahu dan Bijaksana

Apa pun yang terjadi dalam hidup ini, Allah senantiasa Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.