Nuzulul Quran + Ustad Maman Zainudin

Nuzulul Quran + Ustad Maman Zainudin

DI Masjid Jami Alittihad CitraIndah, Malam Nuzulul Quran diisi ceramah Ustad Maman Zainudin sebelum sholat tarawih. 17 Ramadahn merupakan Malam turunnya Al,Quraa, kitab suci kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama yang turun adalah Surah Al-Alaq, ayat 1-5

  1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan
  2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
  3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
  4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam
  5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya

Nuzulul Quran + Ustad Maman Zainudin