Doa Awal Tahun

Dibaca 3 kali saat memasuki tanggal 1 Muharam, selepas maghrib atau sesudahnya untuk memohon kepada Allah Swt agar dapat meningkatkan amal kebajikan dan ketaqwaan.

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
Wa shallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa 'aalihi wa shahbihii wa sallam. Allaahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwalu, wa 'alaa fadhlikal-'azhimi wujuudikal-mu'awwali, wa haadza 'aamun jadidun qad aqbala ilaina nas'alukal 'ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaa'ihi wa junuudihi wal'auna 'alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu'i wal-isytighaala bimaa yuqarribuni ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa arhamar-raahimin, wa sallallaahu 'alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa 'aalihi wa shahbihii wa sallam.

Doa Akhir Tahun

Dibaca tiga kali menjelang akhir tahun baru Islam, sesudah ashar atau sebelum maghrib tanggal 29 atau 30 Dzulhijah. Tujuan, memohon dalam mengakhiri tahun mendapatkan ampunan dari Allah Swt atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh-Nya. Kita juga memohon agar perbuatan yang diridhai Allah Swt menjadi amal shaleh dan diterima Allah Swt.

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
Wa shallallaahu 'ala sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa aalihi wa shahbihii wa sallam. Allaahumma maa 'amiltu fi haadzihis-sanati mimmaa nahaitani 'anhu falam atub minhu wa lam tardhahu wa lam tansahu wa halamta 'alayya ba'da qudratika 'alaa uquubati wa da'autani ilattaubati minhu ba'da jur'ati alaa ma'siyatika fa inni astaghfiruka fagfirlii wa maa 'amiltu fiihaa mimma tardhaahu wa wa'adtani 'alaihits-tsawaaba fas'alukallahumma yaa kariimu yaa dzal-jalaali wal ikram an tataqabbalahuu minni wa laa taqtha' rajaai minka yaa karim, wa sallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummiyyi wa 'alaa 'aalihii wa sahbihii wa sallam.

Doa Hari Kamis

Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Puji bagi Allah,
Yang Mengusir Malam yang gelap dengan kodratNya
Yang Menghadirkan Siang yang terang dengan rakhmatNya
Menutupku dengan cahayaNya
Membawa padaku nikmatNya

Maksiat, Kemarau Panjang, Aib, Tobat, Hujan

doa turun hijan di kemarau panjang

Bani Israel ditimpa kemarau panjang pada zaman Nabi Musa 'Alaihis-Salam. Mereka berkumpul mendatangi Nabi Musa, seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, berdoalah kepada Rabb-mu agar menurunkan hujan kepada kami!" Berangkatlah ke padang yang luas, Nabi Musa 'Alaihis-Salam bersama kaumnya, berjumlah lebih dari 70 ribu orang. Mereka berdoa dengan keadaan lusuh dan kumuh, penuh debu, haus, dan lapar.

Nabi Musa berdoa,

إلهي ... أسقنا غيثك ... وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع ... والبهائم الرتع والمشايخ الركع اليك ...

Doa Sebelum dan Sesudah Melahirkan

Doa Sebelum dan Sesudah Melahirkan

Doa Sebelum Melahirkan

Hasbunallaahu wani'malwakiil álallahi tawakalnaa.

Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kepada Allah kami berserah diri. HR.Tirmizi dari Abi Said AlKhudri.